Εκδοτικός Οίκος ΤΖΙΟΛΑ - QRbiblio

Setup Menus in Admin Panel

Αρχεία QR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
QR 1.1: Η Διάσκεψη της Τεχεράνης (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.2: Η Διάσκεψη της Γιάλτας (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.3: Η Διάσκεψη του Πότσδαμ (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
QR 2.1: Το Σχέδιο Marshall για την ανοικοδόμηση της Ευρώπης μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.2: Το σχέδιο Marshall (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.3: Το Δόγμα Truman (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.4: Η ίδρυση του NATO 1949 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.5: Winston Churchill - Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
QR 3.1: Robert Schuman - Διακήρυξη (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.2: Jean Monnet (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.3: Konrad Adenauer (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.4: Joseph Bech (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.5: Alcide De Gasperi (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.6: Paul-Henri Spaak (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.7: Altiero Spinelli (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.8: Η Συνθήκη ΕΚΑΧ 1951 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.9: Η υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.10: Η Συνθήκη ΕΟΚ 1957 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 3.11: Η Συνθήκη ΕΚΑΕ 1957 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
QR 4.1: Η έναρξη της Τελωνειακής Ένωσης το 1968 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 4.2: Ο De Gaulle και η Ευρώπη των Πατρίδων (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 4.3: Ο De Gaulle κλείνει την πόρτα της Ευρώπης στη Μ. Βρετανία (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 4.4: Η ανέγερση του τείχους του Βερολίνου (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
QR 5.1: Η Διάσκεψη της Κοινής Αγοράς της Χάγης 1969 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.2: Η Έκθεση Werner (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.3: Η Συνθήκη ένταξης της Βρετανίας, της Δανίας και της Ιρλανδίας 1972 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
QR 6.1: Η υπογραφή της Συνθήκης ένταξης της Ελλάδας 1979 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.2: Η Συνθήκη ένταξης της Ελλάδας 1979 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.3: Η Συνθήκη ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1985 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.4: Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 1986 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.5: Καταργώντας τα σύνορα - 20 χρόνια Schengen (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
QR 7.1: Η Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 1992 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 7.2: Η υπογραφή της Συνθήκης του Maastricht 1992 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 7.3: Η Συνθήκη του Maastricht 1992 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 7.4: Η πτώση του τείχους του Βερολίνου 1989 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 7.5: Η Βελούδινη Επανάσταση στη Τσεχοσλοβακία 1989 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
QR 8.1: Η Συνθήκη ένταξης της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας 1994 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.2: Η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά 1986 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.3: Η υπογραφή της Συνθήκης του Άμστερνταμ 1997 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.4: Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 1997 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
QR 9.1: Η υπογραφή της Συνθήκης της Νίκαιας 2001 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.2: Η Συνθήκη της Νίκαιας 2001 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.3: Σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος 2004 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.4: Η Συνθήκη Ένταξης των Δέκα Κρατών 2003 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.5: Η Συνθήκη ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας 2005 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
QR 10.1: Η υπογραφή της Συνθήκης της Λισσαβόνας 2007 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.2: Το περιεχόμενο της Συνθήκης της Λισσαβόνας (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.3: Η Συνθήκη της Λισσαβόνας 2007 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.4: Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.5: Η Συνθήκη ένταξης της Κροατίας 2012 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
QR 11.1: Ευρώπη 1957-2017: 60 χρόνια ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
QR 12.1: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.2: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.3: Συμβούλιο (των Υπουργών) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.4: Το Δικαστήριο (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.5: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωσύστημα (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.6: Με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση περνά νέους νόμους (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.7: Ποια η διαφορά μεταξύ Οδηγιών, Κανονισμών και Αποφάσεων; (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
QR 13.1: Δημοκρατικό Έλλειμμα ; (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
QR 14.1: Η Αγροτική Πολιτική (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
QR 15.1: Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση Union (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 15.2: Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 15.3: Η Συνθήκη για την Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση 2012 (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 15.4: Η Τραπεζική Ένωση (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
QR 16.1: Η Πολιτική Συνοχής (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
QR 17.1: Ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Οργανισμός (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
QR 18.1: Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
QR 19.1: Το Δίκτυο Natura 2000 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 19.2: Έρωτας με το Οικολογικό Σήμα (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 19.3: Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 19.4: Η Ευρωπαϊκή Κυκλική Οικονομία (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00

© Copyright 2021 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.