Εκδοτικός Οίκος ΤΖΙΟΛΑ - QRbiblio

Setup Menus in Admin Panel

Αρχεία QR

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
QR 1.1: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 1 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.2: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 2 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.3: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 3 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.4: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 4 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 1.5: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 5 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
QR 2.1: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 1 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.2: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 2 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.3: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 3 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.4: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 4 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.5: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 5 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 2.6: Δραστηριότητα στις θεωρίες μάθησης - 6 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
QR 3.1: Δραστηριότητα στην Υ.Σ. - 1 (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
QR 5.1: Διάγραμμα ροής δραστηριότητας (pdf) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.2: Φύλλο σχεδιασμού διδακτικού σεναρίου (doc) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.3: Έναυσμα δραστηριότητας (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.4: Κατασκευή δοκιμίου (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.5: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.6: Κώδικας δραστηριότητας - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.7: Κώδικας δραστηριότητας - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.8: Κώδικας δραστηριότητας - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.9: Αρχείο σχεδιασμού fritzing (Download .zip file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 5.10: Υποδειγματικό ψηφιακό σεναρίου (url) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
QR 6.1: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 1 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.2: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 2 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.3: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 3 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.4: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 4 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.5: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 5 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.6: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 6 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.7: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 7 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.8: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 8 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.9: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 9 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.10: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 10 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 6.11: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 11 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
QR 7.1: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 1 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 7.2: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 2 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
QR 8.1: Σύνθεση Lego (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.2: Εργαστηριακή επίδειξη - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.3: Εργαστηριακή επίδειξη - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.4: Εργαστηριακή επίδειξη - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.5: Εργαστηριακή επίδειξη - 4 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.6: Εργαστηριακή επίδειξη - 5 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.7: Εργαστηριακή επίδειξη - 6 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.8: Εργαστηριακή επίδειξη - 7 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.9: Εργαστηριακή επίδειξη - 8 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.10: Εργαστηριακή επίδειξη - 9 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.11: Εργαστηριακή επίδειξη - 10 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.12: Εργαστηριακή επίδειξη - 11 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.13: Εργαστηριακή επίδειξη - 12 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.14: Εργαστηριακή επίδειξη - 13 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 8.15: Εργαστηριακή επίδειξη - 14 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
QR 9.1: Δουλεύοντας στο Cmap (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.2: Δουλεύοντας στο Lego Designer - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.3: Δουλεύοντας στο Lego Designer - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.4: Δουλεύοντας στο Lego Designer - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.5: Δουλεύοντας στο Fritzing - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.6: Δουλεύοντας στο Fritzing - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.7: Δουλεύοντας στο Tinkercad (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.8: Δουλεύοντας στο Pepakura - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.9: Δουλεύοντας στο Pepakura - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.10: Δουλεύοντας στο Pepakura - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 9.11: Δουλεύοντας στο App Invetor (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
QR 10.1: Η πλατφόρμα Arduino (ppt) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.2: Περιφερειακές μονάδες Arduino (ppt) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.3: Η μονάδα Arduino UNO (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.4: Εγκατάσταση Arduino IDE (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.5: Εργαστηριακή επίδειξη - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.6: Εργαστηριακή επίδειξη - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.7: Εργαστηριακή επίδειξη - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.8: Εργαστηριακή επίδειξη - 4 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.9: Εργαστηριακή επίδειξη - 5 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.10: Εργαστηριακή επίδειξη - 6 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.11: Εργαστηριακή επίδειξη - 7 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.12: Εργαστηριακή επίδειξη - 8 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.13: Εργαστηριακή επίδειξη - 9 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.14: Εργαστηριακή επίδειξη - 10 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.15: Εργαστηριακή επίδειξη - 11 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.16: Εργαστηριακή επίδειξη - 12 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.17: Εργαστηριακή επίδειξη - 13 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 10.18: Εργαστηριακή επίδειξη - 14 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
QR 11.1: Εργαστηριακή επίδειξη - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 11.2: Εργαστηριακή επίδειξη - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 11.3: Εργαστηριακή επίδειξη - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 11.4: Εργαστηριακή επίδειξη - 4 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
QR 12.1: Υδραυλικός βραχίονας (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.2: EV3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.3: Δραστηριότητα με EV3 ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.4: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 1 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 12.5: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου - 2 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
QR 13.1: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.2: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.3: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.4: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 4 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.5: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 5 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.6: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 6 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.7: Δουλεύοντας στο LabVIEW - 7 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.8: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου 1 (Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.9: Αρχείο κατασκευής δοκιμίου 2 Download .stl file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 13.10: Αρχείο δραστηριότητας (Download .vi file) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
QR 14.1: Δουλεύοντας στο Ejs - 1 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 14.2: Δουλεύοντας στο Ejs - 2 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00
QR 14.3: Δουλεύοντας στο Ejs - 3 (video) ΔΩΡΕΑΝ 00:00:00

© Copyright 2024 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

x

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.